VOLONTÄRER I GREKLAND

Denna organisation stöder jag emellanåt, från mitt företag så går en del av min lilla vinst till att göra åtminstone någonting. En kan  inte hjälpa alla men alla kan hjälpa lite.   De har stort behov av allt möjligt. De är fantastiska som gör detta. Volontärerna på plats står helt för sina egna utgifter och belastar INTE org. Värt att nämna. Välkommen med ett litet bidrag. Swish: 1233559408.